Szegedi Pszoriázis Egyesület

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

A honlap üzemeltetője:

SZEGEDI PSZORIÁZIS EGYESÜLET
Székhely: 6727 Szeged, Pápai utca 61/A., fszt. 1.
Nyilvántartó szerv: Szegedi Törvényszék
Törvényszéki bejegyzési szám: 7.Pk.60.051/2012/4
Jogállás: közhasznú szervezet
Adószám: 18290244-1-06
Bankszámlaszám: 10402805-50526672-75681006  (K&H Bank)
SWIFT kód: OKHBHUHB
Nemzetközi számlaszám (IBAN): HU29 1040 2805 5052 6672 7568 1006
Az egyesület képviselője: Nagy Ida elnök, akadályoztatása esetén Kinyó Sándorné elnökhelyettes 
Elérhetőség e-mailben és telefonon:
– az Egyesület elnöksége: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
– az Egyesület elnöke: +36703284777
 
Jogi nyilatkozat
 
Nem tartjuk elfogadhatónak azt, hogy bárki ennek az impresszumnak a nyilvánosságra hozott elérhetőségi adatait reklám-, vagy propagandacélú anyagok küldésére használja, amelyeket nem igényeltünk meg. Ezért határozottan fenntartjuk a jogi lépések előzetes felszólítás nélküli megtételének lehetőségét az esetleges kéretlen rekláminformációk, vagy spam e-mailek küldése esetén.

1. A psorinet.hu felelősségvállalása

Felelősségvállalás a honlap tartalmáért

A psorinet.hu weblap a Szegedi Pszoriázis Egyesület közhasznú szervezet (6727 Szeged, Pápai utca 61/A., fszt. 1.., törvényszéki bejegyzési száma: 7Pk.60.051/2012/4, adószáma:18290244-1-06) tevékenységével kapcsolatos információk, és működésével kapcsolatos tartalmak publikálását szolgálja.     

A honlap tartalmának összeállítása megfelelő körültekintéssel és gondossággal történik, de ennek ellenére sem szavatolható a psorinet.hu webhely teljes tartalmi hibátlansága, folyamatos aktualitása. A webhelyen megjelenő saját, azaz az üzemeltető által készített tartalmakért a törvényi előírások szerint vállaljuk a felelősséget. Nem vállalunk semmilyen felelősséget a továbbított, vagy tárolt idegen információkért, ugyanakkor nem kutatjuk ezekben az esetleges jogellenes tevékenységre utaló körülményeket sem.

Ez nem érinti az információk eltávolítására vagy használatának kizárására vonatkozó általános törvényi szabályozási kötelezettséget. Az ezzel kapcsolatos felelősségvállalás csak konkrét jogsértés felismerésének időpontjától kezdődően lehetséges. Amennyiben adott jogsértésre fény derülne, az ilyen információkat azonnal el fogjuk távolítani.

Felelősségvállalás a linkekért

A honlapra esetenként olyan más weboldalak linkjei is felkerülnek, amelyek tartalmára nincs befolyásunk, ezért ezek tartalmának megfelelőségét nem szavatolhatjuk. Az elérhetővé tett linkekkel közvetített oldalak tartalmáért azok mindenkori szolgáltatója vagy üzemeltetője a felelős. A link létrehozásakor esetleges jogsértés szempontjából megvizsgáljuk a bekötött oldal tartalmát. A link becsatolásának feltétele, hogy az általunk végzett vizsgálat időpontjában nem található jogellenes információ a belinkelt oldalon. Esetleges jogsértés konkrét gyanúja nélkül nem várható el a linkkel összekötött oldalak tartalmának folyamatos ellenőrzése. Amennyiben a tudomásunkra jut bármilyen jogsértés, haladéktalanul eltávolítjuk a jogsértő tartalmakra utaló linkeket.

Más weboldalak elérhetőségét általában előzetes kölcsönösségi megállapodás alapján helyezzük el weboldalunkon.  

A szerzői jog

A psorinet.hu teljes tartalmi szolgáltatása szerzői jogi védelem alatt áll. A psorinet.hu oldalain létrehozott információkra és alkotásokra a magyar és esetenként a nemzetközi szerzői jog vonatkozik. A szerzői jog hatályán kívül eső sokszorosításhoz, szerkesztéshez, terjesztéshez és minden lehetséges értékesítéshez a mindenkori szerző, illetve készítő írásos hozzájárulása szükséges. A honlap oldalain megjelenő információk nyomtatása vagy másolása kizárólag magáncélra engedélyezett, annak kereskedelmi felhasználása tilos. Amennyiben a honlap tartalmába egyéni (azaz nem az üzemeltető által készített) részek becsatolása történik – pl. blog-tartalmak, vagy fórum-bejegyzések esetében , figyelembe vesszük a harmadik személy szerzői jogait. Ennek érdekében harmadik fél által készített tartalmak minden esetben külön megjelölést kapnak. Ha esetleg a szerző észlelné jogainak megsértését, kérjük, jelezze azt a fentebb közzétett e-mailcímen. Jogsértés megállapítása esetén haladéktalanul eltávolítjuk az érintett információkat.

A honlapunkról származó – azaz más weboldalakra beszerkesztett, vagy simán bemásolt – szerzői jog alá eső tartalmak esetében megköveteljük az előzetes írásos engedély megkérését honlapunk szerkesztőségétől, valamint egyedi szerző esetében a közléshez az ő írásos hozzájárulásának megkérését is, továbbá a szerző, illetve a forrás feltüntetését is. Amennyiben ezek elmulasztásáról tudomást szerzünk, első lépésként felszólítjuk a közzétevőt a hiányosságok pótlására, illetve a kérdéses tartalmak eltávolítására. Ezen felszólításra nem reagálás esetén nem kizártak a jogi lépések sem.

2. A psorinet.hu és a felhasználók viszonya

A) A http://psorinet.hu címen futtatott weblap által nyújtott szolgáltatás során felhasználónak minősül a psorinet.hu minden látogatója (a továbbiakban Felhasználó), illetőleg mindenki, aki a psorinet.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a psorinet.hu szolgáltatásai közül bármely elem használatát megkezdi, azzal egyben elfogadja a jelen Nyilatkozat feltételeit, valamint elfogadja az esetlegesen szükséges sütik elhelyezésének lehetőségét is saját számítógépén, illetve internetre csatlakozó eszközén. . 

B) A psorinet.hu és az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos minden tájékoztatás, továbbá az oldalon megtalálható más dokumentum, ezen Impresszum és jogi nyilatkozat részét képezik, és kötelezőek minden Felhasználóra.

C) A psorinet.hu bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid információ formájában a psorinet.hu oldalán erről tájékoztatást ad. A módosítást követően a szolgáltatás igénybe vételével a Felhasználó elfogadja a módosított feltételeket is.

D) A psorinet.hu szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó jelen Nyilatkozat elfogadása által kötelezettséget vállal, hogy az általa szabadon szerkeszthető webes tartalom a psorinet.hu vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, annak szolgáltatását reklám, illetve kéretlen levél (spam) küldésére nem használja. Ez a kötelezettségvállalás fennáll a psorinet.hu rendszerén keresztül továbbítani szándékozott elektronikus levél tartalmára is. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen levél elküldését megelőzően megadja a nevét a psorinet.hu üzemeltetőjének oly módon, hogy a levél címzettje azonosítani tudja annak feladóját.

A psorinet.hu által nyújtott szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a psorinet.hu jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Nyilatkozat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Nyilatkozat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe a szolgáltatást, psorinet.hu jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

Amennyiben psorinet.hu tudomására jut, hogy szolgáltatása keretén belül a Felhasználó jogsértő tartalmat helyezett el, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az elhelyezett tartalom eltávolítása vagy a hozzáférés megtagadása tekintetében, beleértve a psorinet.hu saját publikációi tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását illetve törlését is.

E) A psorinet.hu, mint szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a http://psorinet.hu weboldal bármely tartalmi elemét, ideértve a nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított oldalakat is, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse.

F) A Felhasználó valós adatainak (név, e-mail cím, nem, lakóhely település) megadásával, regisztrációtól függetlenül feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik meg. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben esetlegesen reklám ajánlatokat is küldjön számára. 

G) A psorinet.hu üzemeltetője a szolgáltatás során használt szoftver pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A psorinet.hu üzemeltetője nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 

H) A psorinet.hu szolgáltatásainak igénybe vétele során a Felhasználó tevékenysége által, illetve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért és jogsérelemért, valamint egyéb következményért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. 

I) Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a psorinet.hu-val szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a psorinet.hu által megkövetelt intézkedést megtenni ezeknek való megfelelés érdekében. Felhasználó köteles a psorinet.hu-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a psorinet.hu-t a Felhasználó valamilyen jogellenes magatartása miatt, esetleg azzal összefüggésben éri.

J) Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a psorinet.hu ezekben a saját felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a psorinet.hu birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

K) A Felhasználó felelőssége a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztráció megszűnését követően is fennáll.