Szegedi Pszoriázis Egyesület

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

2019. április 26-án (pénteken) tartotta idei évi közgyűlését a Szegedi Pszoriázis Egyesület. Nem a szokványos, évente megismétlődő közgyűlés volt ez: ötévente egyszer van ilyen – az Alapszabálya szerint ugyanis ötévente van tisztújítás (elnökségválasztás) az egyesületben.

Ahhoz, hogy határozatképes legyen a Közgyűlés (azért nagy K, mert ebben az esetben nem az összejövetelt, hanem a határozathozó testületet kell érteni az elnevezés alatt), legalább 38 szavazati joggal rendelkező egyesületi tagnak kellett volna megjelenni, azonban a meghirdetett időpontig – délután 2 óráig – csak 25 tag jelent meg. Így aztán az egyesület elnöke megnyitotta a Közgyűlést, majd rövid indoklás után be is rekesztette, és egyben közölte, hogy összehívja a megismételt Közgyűlést, amelyet ugyanitt tartunk meg 15 órától, az eredetileg meghirdetett napirenddel.

A délután három óráig rendelkezésre álló időt nagyszerűen sikerült eltölteni, ugyanis dr. Szabó Csanád, a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai 20190426 143707Klinika egészségpszichológiai szakpszichológusa a Tanult Beteg Program keretében tartott egy jól sikerült előadást „Megbámulják-e a pikkelysömörös pácienst?” címmel. Az előadást követően még arra is maradt idő, hogy az érdeklődők feltegyenek néhány kérdést, s arra a szakpszichológus választ is adjon.

Délután három órakor kezdődött a megismételt Közgyűlés. Ekkor már a határozatképességhez elegendő volt a megjelent tagság (26 fő írta alá a jelenléti ívet, 25-nek volt szavazati joga). Az előre meghirdetett napirend 11 pontból állt, de az első négyet gyorsan sikerült megtárgyalni. Nem is csoda, hiszen az első pont szerint percek alatt sikerült megválasztani a közgyűlési szerveket: a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv két hitelesítőjét, illetve a szavazatszámlálót.

Ezt követően az egyesület elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesület, illetve az elnökség tavalyi munkájáról szóló beszámolókat mindenki előre megismerhette, elolvashatta, mert azt még április elején közzétettük A BŐR című hírlevelünkben, de az elektronikus postával meghívottak PDF formátumú mellékletként is megkapták. Hasonlóképpen könnyű volt a helyzet a 4. napirendi ponttal is (az egyesület tavalyi pénzügykezeléséről szóló beszámoló és a közhasznúsági jelentés), hiszen azt is előre megkapta mindenki. Ezért Hullmann László egyesületi elnök az említett négy pontban egyszerre nyitotta meg a vitát.

A jó előkészítő munkának köszönhetően nem sokan tettek észrevételt, az elhangzottak mindegyike a beszámolók elfogadását szorgalmazta.

A napirend hatodik és hetedik pontja szintén gyorsan került elfogadásra, ugyanis mind az egyesület 2019. évi munkaprogramjának, mind pénzügyi tervének javaslatát szintén még április elején kézhez kapta minden egyesületi tag – ki A BŐR című hírlevelünkben, ki elektromos posta mellékleteként.

Ezután került sor egy olyan határozat meghozatalára, amely az Alapszabályban előírt kötelezettségeket be nem tartó egyesületi tagok tagsági jogviszonyának felmondásáról szólt. A tavalyi év során kilenc személy vált teljesen passzívvá, nem tartották a kapcsolatot az Egyesülettel, hiába küldtük nekik az értesítéseket, hívtuk őket a rendezvényeinkre, ezért esetükben a Közgyűlés határozatban mondta ki a tagsági jogviszony felmondását, azzal, hogy az érintettek új belépésre bármikor jogosultak, s ha az Alapszabály rendelkezéseit betartják, egyesületi tagságuknak nincs akadálya.

A napirend kilencedik pontja volt leginkább az érdeklődés középpontjában, ez volt a tisztújítás. A 2014. május 21-én megválasztott egyesületi elnökségnek idén május 21-ével letelik az Alapszabály szerinti öt éves mandátuma, és ezért új elnökséget, új elnököt és elnökhelyettest, új egyesületi titkárt kellett választani.

Az egyesület elnöksége már a február 22-én megtartott összejövetelen is felkészítette a tagságot ennek a kérdésnek a fontosságára, s már akkor sor került előzetes jelölésre az egyes elnökségi tisztségekre.

Az eddigi elnökség két tagja nem vállalta a megbízatás meghosszabbítását, ezt életkorukra hivatkozással indokolták (mindketten jóval a 70. életév fölött vannak), egy elnökségi tag viszont még 2016 nyarán elhunyt, s a helye azóta betöltetlen volt.

Ebből eredően, a még „hivatalban levő” Elnökség javaslatára fontos szempont lett a jelöltek kiválasztásakor az, hogy a „fiatalítás” mellett maradjon egy folyamatosság is, az új elnökségben vállaljanak feladatot olyanok is, akik eddig is betöltöttek elnökségi tisztséget. Mindezeket figyelembe véve, két „új”, és három „régi” tagból állt össze az a lista, amelyet az Elnökség előterjesztett. Miután a Közgyűlés jelen lévő tagjai részéről újabb ajánlat nem hangzott el, a tagság ellenszavazat nélkül, egyhangú szavazással megválasztotta a Szegedi Pszoriázis Egyesület negyedik elnökségét.

Az új elnökség 20109. május 22-étől számított öt éves időszakban fogja betölteni megbízatását.

Az Egyesület új elnöke Nagy Ida, elnökhelyettese Kinyó Sándorné(aki az eddig hivatalban volt elnökségben ugyanezt a tisztséget töltötte be), titkára Zombori Katalin (a most lejáró mandátumú elnökségben eddig is ezt a tisztséget viselte). Az új elnökség további két tagja pedig Zombori Mária és Zsikó Józsefné.

A 2014 májusa óta hivatalban levő elnökség munkáját Hullmann László leköszönő eddigi elnök foglalta össze. Az összefoglaló itt olvasható.

A közgyűlésen elfogadott dokumentumok honlapunk Iratgyűjtő menüjében olvashatók.

Az alábbiakban mutatunk néhány képet a közgyűlésről, illetve dr. Szabó Csanád szakpszichológus előadásáról.

Dr. Szabó Csanád

20190426 144100

 

Képek az előadásról és a közgyűlésről:

 

20190426 142231

20190426 142248

 

 20190426 140954