Szegedi Pszoriázis Egyesület

Adatvédelem (GDPR)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Mint azt már bizonyára Ön is tudja, érvénybe lépett az Európai Unió által elfogadott 2016/679  számú Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation - GDPR)a személyes adatok védelméről, amely ily módon 2018. május 25-től került bevezetésre Magyarországon.

Ennek megfelelően, az alábbiak szerint 2018. 05. 25-i hatállyal frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. 

Adatvédelem szabályzat

1. A Szabályzat célja

Ennek a Szabályzatnak az a célja, hogy rögzítse a Szegedi Pszoriázis Egyesület (székhely: 6727 Szeged, Pápai utca 61/A., fszt. 1., bejegyzési száma: 06-09-009084, nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék, adószám: 18290244-1-06) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A Szegedi Pszoriázis Egyesület(a továbbiakban: Szolgáltató) egészségügyi közhasznú tevékenységet folytató, bejegyzett civil szervezet. A Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások területén biztosítva legyen, hogy az egyesületi szolgáltatást igénybe vevők személyiségi jogai és alapvető szabadságjogai, különösen pedig a magánélethez való jog ne sérüljenek a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Amennyiben az adatkezelés a Szolgáltató https://psorinet.hu webcímen elérhető psorinet.hu nevű honlapján (a további szövegben: honlap) valósul meg, úgy a honlap használatával Ön (a további szövegben: Felhasználó) elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, függetlenül attól, hogy regisztrál-e a honlapon. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a honlapunkat.

2. Az adatkezelő megnevezése

A adatkezelő neve: Szegedi Pszoriázis Egyesület

Székhely és levelezési cím: 6727 Szeged, Pápai utca 61/A., fszt. 1.

Telefonszám:+36 70 328-4777

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: https://psorinet.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció a honlapon. A https://psorinet.hu honlapon a regisztráció során önkéntességi alapon meg kell adni a következő személyes adatokat:

- a felhasználó neve,
- e-mail címe,
- jelszó.

3.2. A honlapon tett látogatások során cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – a honlap a látogató számítógépére küld, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google rendszerén keresztül történik.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő:

A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a Szolgáltató honlapján, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A Felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthata le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti más felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

·         Webhelyen keresztüli követés,

·         Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

·         hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

·         hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

·         hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

·         hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelési hozzájárulás megadása

a) az egyesület honlapja eseténa honlap használatával, a honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,

b) minden más esetbena Felhasználó általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. jelenléti íven – írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.)
történik.

4.2. Az adatkezelésre a honlapon található egyes internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Ezek a tartalmak a Szolgáltató tevékenysége során keletkezett dokumentumok (leírások, fényképek, videó- vagy hangfelvételek),  beszámolók, vagy más iratok a honlap menüpontjaiban vannak elhelyezve. A kimondottan egyesületi munkával kapcsolatos dokumentumok – amennyiben a honlapon közzétételre kerülnek (közgyűlési vagy elnökségi jegyzőkönyvek, határozatok) – előzetes önkéntes regisztrációt követően válnak hozzáférhetővé.

4.3. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az adatkezelések tekintetében a honlap meglátogatásával és használatával, az önkéntes regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a jelen Szabályzatban megfogalmazott céloktól eltérően nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.6. A Szolgáltató, mint adatkezelő, a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének, vagy telefonszámának megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve telefonszámról ő érhető el. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. A honlapra történő regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik, és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, a szolgáltató honlapjának „Impresszum” menüpontjában, illetve ebben a Szabályzatban közöltek szerint rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Az írásban, papír alapon megadott adatkezelési hozzájárulás (pl. jelenléti íveken, tagsági névsorokon) esetében az adatkezelés időtartama megegyezik az irattári dokumentumok őrzésére vonatkozó rendelkezésekben rögzítettekkel. 

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve Szolgáltató belső – elnökségi –munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Impresszumban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a megadott elérhetőségek útján.

7.2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

·         Levelezési cím: Szegedi Pszoriázis Egyesület, 6727 Szeged, Pápai utca 61/A., fszt. 1.

·         E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a 7.3. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén az adatok nem lesznek újra helyreállíthatók.

7.5. A Felhasználó az Eu GDPR, az Infotv.,valamint a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, az egyesületi eseményekkel kapcsolatos értesítéseket, egyesületi összejövetelekre szóló meghívók és más információk küldését, illetve egyes szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen „értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámcélra.

8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat külön előírások szerint esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.